SẢN PHẨM BÁN CHẠY

sz:8-10con/kg
(Model: 001)

1.000.000/ 1kg


cá bò khô
(Model: 001)

800.000 VND 250.000 / 1kg


sz:12-15 con/kg
(Model: 001)

940.000 / 1kg


SP Demo 12
(Model: 001)

Call + KM 450.000 / 1kg


Bề Bề khô
(Model: 001)

700.000 VND 250.000 / 1kg


SP Demo 15
(Model: 001)

150.000 / 1kg


SZ: 40-45 con/kg
(Model: 001)

670.000 /1kg 650.000 /1kg


450.000 / 1kg


sz:17-20 con/kg
(Model: 001)

870.000 / 1kg


SZ: 40-45 con/kg
(Model: 001)

670.000 650.000 /1kg


cá chỉ vàng
(Model: 001)

25o.000 /1kg 230.000 / 1kg


MỰC KHÔ HẢI PHÒNG

sz:8-10con/kg
(Model: )

1.000.000/ 1kg


sz:12-15 con/kg
(Model: )

940.000 / 1kg


670.000 /1kg 650.000 /1kg


sz:17-20 con/kg
(Model: )

870.000 / 1kg


670.000 650.000 /1kg


SẢN PHẨM KHÁC

cá bò khô
(Model: )

800.000 VND 250.000 / 1kg


SP Demo 12
(Model: )

Call + KM 450.000 / 1kg


Bề Bề khô
(Model: )

700.000 VND 250.000 / 1kg


SP Demo 15
(Model: )

150.000 / 1kg


cá chỉ vàng
(Model: )

25o.000 /1kg 230.000 / 1kg


SP Demo 14
(Model: )

250.000 / 1kg


SP Demo 13
(Model: )

530.000 VND 450.000 / 1kg


Cung cấp mực khô hải phòng chất lượng thượng hạng giá rẻ nhất

VỀ CHÚNG TÔI

MỰC KHÔ HẢI PHÒNG NGON NHÂT
Hotline : 0375265514
Email : vuvanhung14122008@gmail.com
Địa Chỉ : Minh Tân , Kiến Thụy , Hải Phòng

KẾT NỐI FACEBOOK

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI