MỰC KHÔ LOẠI 1

sz:12-15 con/kg
(Model: 001)

940.000 / 1kg


SZ: 40-45 con/kg
(Model: 001)

670.000 /1kg 650.000 /1kg


sz:17-20 con/kg
(Model: 001)

870.000 / 1kg


SZ: 40-45 con/kg
(Model: 001)

670.000 650.000 /1kg


Cung cấp mực khô hải phòng chất lượng thượng hạng giá rẻ nhất