CHẢ MỰC

cá chỉ vàng
(Model: 001)

25o.000 /1kg 230.000 / 1kg


SP Demo 13
(Model: 001)

530.000 VND 450.000 / 1kg


SP Demo 14
(Model: 001)

250.000 / 1kg


cá bò khô
(Model: 001)

800.000 VND 250.000 / 1kg


SP Demo 15
(Model: 001)

150.000 / 1kg


Bề Bề khô
(Model: 001)

700.000 VND 250.000 / 1kg


SP Demo 12
(Model: 001)

Call + KM 450.000 / 1kg


Cung cấp mực khô hải phòng chất lượng thượng hạng giá rẻ nhất